ที่ตั้งโรงงาน

บริษัท เซโกะ ปริ๊นติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เซโกะ ปริ๊นติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นฐานการผลิตของไทย ให้บริการพิมพ์สติกเกอร์คุณภาพสูง ตลอดจนการพิมพ์ซิลค์สกรีน
ตอบสนองความต้องการในงานพิมพ์ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท
บริษัท เซโกะ ปริ๊นติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
777/1 ม. 9 ต.บางปลา อ.บางพล
จ. สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66-(0)2-136-4751-3
โทรสาร
+66-(0)2-136-4754
ก่อตั้ง
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015
เงินลงทุน
27,000,000 บาท
ตัวแทน
Mr. Hirokazu IINO
พนักงาน
25 คน

เครื่องมือเครื่องจักรในการใช้ในการผลิตและพิมพ์งาน

เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ 3 สี

เป็นเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ระบบเลตเตอร์เพรสส์ ที่สามารถพิมพ์งานได้สามสีในเครื่องเดียว ซึ่งมีกระบวนการเคลือบผิวสติ๊กเกอร์ และตัดชิ้นงานในตัว
สำหรับสติกเกอร์ที่ใช้งานกลางแจ้ง เราจะใช้หมึกคุณภาพดี ในการพิมพ์ เพื่อเพิ่มความทนทานให้กับสีบนสติกเกอร์

เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ 1 สี

เป็นเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ระบบเลตเตอร์เพรสส์ สีเดียว ซึ่งมีกระบวนการเคลือบผิวสติ๊กเกอร์ และตัดชิ้นงานในตัว
สำหรับสติกเกอร์ที่ใช้งานกลางแจ้ง เราจะใช้หมึกคุณภาพดี ในการพิมพ์ เพื่อเพิ่มความทนทานให้กับสีบนสติกเกอร์

เครื่องพิมพ์ซิลค์สกรีน

เป็นเครื่องพิมพ์ระบบซิลค์สกรีน ซึ่งสามารถพิมพ์ได้หลากหลายสี
งานพิมพ์ที่ได้จะมีความทนทานสูง สามารถทนได้ต่อทุกสภาพอากาศ เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้ง และเหมาะกับงานพิมพ์ที่มีปริมาณมาก

การการันตีคุณภาพสินค้า

บริษัท เซโกะ ปริ๊นติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง โดยทำการทดสอบคุณภาพสินค้า ด้วยเครื่องทดสอบประเภทต่างๆ เช่น การทดสอบความทนทานต่อสภาพอากาศ ทดสอบแรงดึงกาว ทดสอบความทนทานต่อการใช้งาน และความทนทานต่อสารเคมี เป็นต้น

ติดต่อสอบถาม

+66-(0)2-661-6508(วันจันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30)

สอบถามทางอีเมล์